Author: Admin_R

01_ข่าวประกาศ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการธุรกิจ

เรื่อง ขอแจ้งทุกท่านเข้าร่วมโครงการของคณะบริหารธุรกิจ เนื่องจากคณะบริหารธุรกิจจะมีการจัด โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการธุรกิจ 📍ณ ห้องประชุม 401L อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 📝โครงการดำเนินการ จำนวน 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1️⃣ วันที่ 23 พฤษภาคม

Read More
001_กำหนดการกิจกรรม_FlashReport

งานทำบุญคณะบริหาร สืบสานวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 5 เดือน 5 2565 คณะบริหารธุรกิจจัด “ทำบุญคณะบริหาร สืบสานวัฒนธรรม” เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากร โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมทำบุญ ถวายเพลและสังฆทาน

Read More
01_ข่าวประกาศ

ทางคณะได้ขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยขอยกเว้นค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา สำหรับสายสังคม และ สายวิทยาศาสตร์

ทางคณะได้ขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยขอยกเว้นค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา 10,000 บาทสำหรับสายสังคมและ 15,000 บาทสำหรับสายวิทยาศาสตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ

Read More