ประกาศกำหนดการฝึกงานของนักศึกษา 2567

แบบคำขอหนังสือราชการเพื่อขอฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ คณะบริหารธุรกิจ  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

Read more

เลขที่ห้องสอบ นักศึกษาโครงการความร่วมมือ การสอบกลางภาคเรียนที่1_2566

https://drive.google.com/file/d/1Cq1beiEeFNtgm3ejveUXkvMC2t0T96TQ/view?usp=sharing

Read more

รายชื่อกรรมการคุมสอบรายคน (สอบกลางภาค เทอม 1 ปีการศึกษา 2566)

สาขาวิชาการเงินและนวัตกรรมทางการสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่สาขาวิชาการตลาดสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สินสาขาวิชาสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัลสาขาวิชาธุรกิจการบินสาขาวิชานวัตกรรมระบบสารสนเทศสาขาวิชาดิจิทัลสตาร์อัปเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะ

Read more

เลขที่ห้องสอบ ประจำการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2566 (ฉบับแก้ไขข้อมูล ณ 3 สิงหาคม 2566)

https://drive.google.com/file/d/1Do-0AQYgp5r-V5PzkwsJ-ED7KCQASdy4/view?usp=sharing

Read more

ตารางสรุปการกำกับการสอบ ประจำการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2566

ตารางสรุปการกำกับการสอบ   ประจำการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2566 https://drive.google.com/file/d/1lXCNXSaiAWf0rN3Il8b4lRqgv8zPA_GX/view?usp=sharing

Read more

โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

3 มิถุนายน 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

Read more

ตารางคุมสอบปลายภาค รายบุคคล แยกตามสาขาวิชา ประจำภาค 2/2565

สาขาวิชาการเงินและนวัตกรรมทางการเงิน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาธุรกิจการบิน สาขาวิชาระบบสารสนเทศ บุคลากร

Read more