01_ข่าวประชาสัมพันธ์

01_ข่าวประชาสัมพันธ์01_ปฏิทินการศึกษาตารางเรียนและตารางสอบ

ตารางสรุปการกำกับการสอบ ประจำการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2566 (คณะบริหารธุรกิจ)

https://drive.google.com/file/d/1mzIf1B6zS8yAmv2d5gs9fh6M3QilGmC5/view?usp=sharing

Read More
01_ข่าวประชาสัมพันธ์01_ปฏิทินการศึกษาตารางเรียนและตารางสอบ

เลขที่ห้องสอบ ประจำการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2566 คณะบริหารธุรกิจ

เลขที่ห้องสอบ ประจำการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2566 คณะบริหารธุรกิจ https://drive.google.com/file/d/1seUcIbdKw7QEMdfxX2qEfjAv5ZSOoKo1/view?usp=sharing

Read More
01_ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาการบัญชีและการเงิน เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและแต่งตั้ง เป็นหัวหน้าภาควิชาการบัญชีและการเงิน คณะบริหารธุรกิจ

Read More
01_ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาการบัญชีและการเงิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัคร / ผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นหัวหน้าภาควิชา การบัญชีและการเงิน คณะบริหารธุรกิจ

Read More
01_ข่าวประชาสัมพันธ์01_ปฏิทินการศึกษาตารางเรียนและตารางสอบ06080_ข่าวนักศึกษา

ปฏิทินกำหนดวันเรียน คณะบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 2/2566

https://drive.google.com/file/d/1hCtRFWVtDnYcE5vsHz7y5AYLe3DOszIX/view?usp=sharing  

Read More
01_ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสรุปการกำกับการสอบ ประจำการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2566

ตารางสรุปการกำกับการสอบ ประจำการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2566 https://drive.google.com/file/d/1BBxDerXPTQa6oSlVZoeTQruvOx4ue8x0/view?usp=sharing

Read More
01_ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลการสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1/2566 คณะบริหารธุรกิจ และรายวิชานอกคณะ

ข้อมูลการสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1/2566 เลขที่ห้องสอบ ปลายภาคเรียนที่1/2566 คณะบริหารธุรกิจ https://drive.google.com/file/d/1AQpgnDo0-_kwYC0AKL4fISkJCJGM072L/view?usp=sharing ตารางสอบ ปลายภาคเรียน1/2566  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี https://drive.google.com/file/d/1VRqWWHi2lFoA7ODxrJCM4VULIJ2T1GqW/view?usp=sharing ตารางสอบ ปลายภาคเรียน1/2566 คณะศิลปศาสตร์ https://drive.google.com/file/d/1ccd5yCD6WI7MIy243C6wnIvaZPihDa9-/view?usp=sharing เลขที่ห้องสอบ นักศึกษาโครงการความร่วมมือ ประจำการปลายภาคเรียนที่ 1/2566 https://drive.google.com/file/d/1fsEMA3oFcY6-AgjrUCzbMajGxvbW2HEF/view?usp=sharing

Read More
01_ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกำหนดการฝึกงานของนักศึกษา 2567

แบบคำขอหนังสือราชการเพื่อขอฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ คณะบริหารธุรกิจ  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

Read More
01_ข่าวประชาสัมพันธ์01_ข่าวโครงการความร่วมมือ01_ปฏิทินการศึกษาตารางเรียนและตารางสอบ

เลขที่ห้องสอบ นักศึกษาโครงการความร่วมมือ การสอบกลางภาคเรียนที่1_2566

https://drive.google.com/file/d/1Cq1beiEeFNtgm3ejveUXkvMC2t0T96TQ/view?usp=sharing

Read More