เลขที่ห้องสอบ นักศึกษาโครงการความร่วมมือ การสอบกลางภาคเรียนที่1_2566

https://drive.google.com/file/d/1Cq1beiEeFNtgm3ejveUXkvMC2t0T96TQ/view?usp=sharing

Read more

เลขที่ห้องสอบ ประจำการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2566 (ฉบับแก้ไขข้อมูล ณ 3 สิงหาคม 2566)

https://drive.google.com/file/d/1Do-0AQYgp5r-V5PzkwsJ-ED7KCQASdy4/view?usp=sharing

Read more

ตารางสรุปการกำกับการสอบ ประจำการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2566

ตารางสรุปการกำกับการสอบ   ประจำการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2566 https://drive.google.com/file/d/1lXCNXSaiAWf0rN3Il8b4lRqgv8zPA_GX/view?usp=sharing

Read more

ปฏิทินกำหนดวันเรียน คณะบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 1/2566

ปฏิทินกำหนดวันเรียน คณบริหารธุรกิจภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ภาคปกติ และภาคสมทบ (ค่ำ)

Read more

เลขที่ห้องสอบ ประจำการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.กรุงเทพ

เลขที่ห้องสอบ ประจำการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.กรุงเทพ https://drive.google.com/file/d/1njOnX4KWgWYzmk00My3zHKRlOv3QKoAh/view?usp=sharing  

Read more

ปฏิทินกำหนดวันเรียน สำหรับภาคฤดูร้อน/2565 คณะบริหารธุรกิจ

ปฏิทินกำหนดวันเรียน สำหรับภาคฤดูร้อน/2565 คณะบริหารธุรกิจ https://drive.google.com/file/d/1kuy2qmMOrmZhUFWtmj4Ei80pEGbiIC-Y/view?usp=sharing  

Read more

เลขที่ห้องสอบคณะบริหารธุรกิจ ประจำการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

เลขที่ห้องสอบคณะบริหารธุรกิจ ประจำการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 https://drive.google.com/file/d/1xcOfxOBpqjbKv9fwVgCvVnWJuiR21GB_/view?usp=sharing  

Read more