001_กำหนดการกิจกรรม_FlashReport

001_กำหนดการกิจกรรม_FlashReport

โครงการ The Next Leader, Fond yourself and Drive your team

โครงการ The Next Leader, Fond yourself and Drive your teamวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2565ณ ชั้น 17 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพโครงการอบรมสโมสรคณะบริหารธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสโมสรคณะบริหารธุรกิจ

Read More