001_กำหนดการกิจกรรม_FlashReport

001_กำหนดการกิจกรรม_FlashReport

งานทำบุญคณะบริหาร สืบสานวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 5 เดือน 5 2565 คณะบริหารธุรกิจจัด “ทำบุญคณะบริหาร สืบสานวัฒนธรรม” เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากร โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมทำบุญ ถวายเพลและสังฆทาน

Read More