01_ข่าวประกาศ01_ปฏิทินการศึกษาตารางสอบ

เลขที่ห้องสอบคณะบริหารธุรกิจ ประจำการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

เลขที่ห้องสอบคณะบริหารธุรกิจ ประจำการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

https://drive.google.com/file/d/1xcOfxOBpqjbKv9fwVgCvVnWJuiR21GB_/view?usp=sharing

 

ประกาศเลขที่ห้องสอบM265