01_ข่าวประชาสัมพันธ์01_ปฏิทินการศึกษาตารางสอบ

ตารางสรุปการกำกับการสอบ ประจำการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2566

ตารางสรุปการกำกับการสอบ   ประจำการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2566

https://drive.google.com/file/d/1lXCNXSaiAWf0rN3Il8b4lRqgv8zPA_GX/view?usp=sharing