01_ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลการสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1/2566 คณะบริหารธุรกิจ และรายวิชานอกคณะ

ข้อมูลการสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1/2566

  1. เลขที่ห้องสอบ ปลายภาคเรียนที่1/2566 คณะบริหารธุรกิจ

https://drive.google.com/file/d/1AQpgnDo0-_kwYC0AKL4fISkJCJGM072L/view?usp=sharing

  1. ตารางสอบ ปลายภาคเรียน1/2566  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

https://drive.google.com/file/d/1VRqWWHi2lFoA7ODxrJCM4VULIJ2T1GqW/view?usp=sharing

  1. ตารางสอบ ปลายภาคเรียน1/2566 คณะศิลปศาสตร์

https://drive.google.com/file/d/1ccd5yCD6WI7MIy243C6wnIvaZPihDa9-/view?usp=sharing

  1. เลขที่ห้องสอบ นักศึกษาโครงการความร่วมมือ ประจำการปลายภาคเรียนที่ 1/2566

https://drive.google.com/file/d/1fsEMA3oFcY6-AgjrUCzbMajGxvbW2HEF/view?usp=sharing