01_ข่าวประชาสัมพันธ์01_ปฏิทินการศึกษาตารางสอบ

เลขที่ห้องสอบ ประจำการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2566 คณะบริหารธุรกิจ

เลขที่ห้องสอบ

ประจำการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2566

คณะบริหารธุรกิจ

https://drive.google.com/file/d/1seUcIbdKw7QEMdfxX2qEfjAv5ZSOoKo1/view?usp=sharing