06080_ข่าวนักศึกษา

ข่าวสำหรับให้นักศึกษารับรู้ข่าวสาร

01_ข่าวประชาสัมพันธ์01_ปฏิทินการศึกษาตารางสอบ06080_ข่าวนักศึกษา

ตารางสอบ วิชาศึกษาทั่วไป ประจำการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2566

ตารางสอบ วิชาศึกษาทั่วไป (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ประจำการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2566 https://drive.google.com/file/d/1UkUEGhd7Shb3DXXzQdQg_HLLhm1Kz89a/view?usp=sharing   ตารางสอบ วิชาศึกษาทั่วไป (คณะศิลปศาสตร์) ประจำการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2566 https://drive.google.com/file/d/1kSwR9YhZY5jbJddAe4c93k_2Z68UX56m/view?usp=sharing  

Read More